SN-268-288 Needle Set

(19 Needle Set) 3x180 m/m SN-268 for SN-1268 / SN-1368
(12 Needle Set) 3x125 m/m SN-288 for SN-1288

SPECIFICATION

,